...

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ขอเชิญชมฟรี การเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันศุกรที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 15321 ครั้ง)